tipos fontes luminosas

Download Tipos Fontes Luminosas

Post on 24-Jun-2015

3.125 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

L possvoI inloipiolai ao nvoI alnico a onissodo Iuz. O lono, quo lon londncia a onconliai-so no oslado fundanonlaI (oslado do onoigia ninna) podo passai a un oslado oxcilado so alsoivoi onoigia. Isso podo aconlocoi poi:W quocinonloW lsoico do iadiaco. o piocosso do dosoxcilaco dos lonos, honisso do iadiaco quo podo soi visvoI ouinvisvoI 2 lipos do fonlos Iuninosas: 1. Lnissoios loinicos ou onissoios poi incandoscncia2. Lnissoios poi IuninoscnciaOcoiio quando a onisso do iadiaco poi Iuninoscncia piovoca a oxcilaco do una sulslncia quo onilo Iuz visvoI.LxonpIo: Inpadas fIuoiosconloss doscaigas oIocliicas consliluon un piocossodo oxcilaco dos lonos.LxonpIos: liovoada o oci do loIovisos auioias poIaios consliluon lanlon una nanifoslaco doIuninoscncia.O fIuxo do pailcuIas caiiogadas. Lnilidas poIo SoI, so ailiados poIo canpo nagnolico da Toiia. LIas oxcilan os lonos das canadassupoiioios da alnosfoia junlo aos pIos nagnolicos da Toiia oiIuninan-nas. nancha Iuninosa quo so onconlia nas coslas do piiiIanpo lon pialicanonlo a nosna lonpoialuia quo o ai a sua voIla. oulios soios vivos con osla piopiiodado: lacloiias, insoclos, poixos, olc."uando a iadiaco oIoclionagnolica incido na naloiia, una pailo iofIoclo-so o oulia pailo o alsoivida.onoigia da iadiaco quo o alsoivida piovoca, na naioiia dos casos, aponas o aquocinonlo do coipo. o onlanlo, aIguns coipos conocan inodialanonlo a onilii Iuz sol a cco da iadiaco quo incido noIos. Iuz onilida poi foloIuninoscncia lon, goiaInonlo, un conpiinonlo do onda naioi do quo a Iuz quo causou a Iuninoscncia.LxonpIo: linlas IuninosasIncandosconlosDo haIogonooIIuoiosconlosS oinaisSConpaclas