prime salas comerciais

Download PRIME SALAS COMERCIAIS

Post on 05-Aug-2015

23 views

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. r.da - FacnaaPerspeciva us'ir 2. LANA51 VAGAS SENDO 11 VAGA8 PRESAS OAS N0 2' 803810 (GARAGEI RAIVAS)llllllLI..l.IJrQ=n. -I *i l l I S IIIE_ I2S_I 3. . . ., . . _ , . q'.__ > _,,.-v- __ , -4 - . / .Iri , v 8- .._ > ,... - -'"-voA _,. ,c --' . . .'W'" 4/4,~;.M `d"~.-s... % ` V - --g*:~" - `=; :^".'T = WQQInLllIllIII*m'xN~`'x`z~,1kx ``t` ` .---~ i`'"..f.Ww.I.`.`- | *I 4. -g Lui .:ng cup.-.I,-nL.au -..... ` lu>- 5. ci m..`L ` , .,. . .,,.r.!bsl. .`m....... .q,, . n , W.`-.b x .t. 6. Pn' S Comercil 7. Planta Sala omercal 8. IIIIIIIIIIIIIIIIIIII `` - u`_ E - . ` . , ` I -__a. _ ~ " ' , `r 1 v M 9. Prspcv llusrc - Recepcao Subsolo ComerclI 3 _ _Z ~a.-.- ` 8 ` A..I'A .. - 10. un `r-'c lrl`'itIQn IIL-,=s -,"(VfI` iH, .Vs-=u` 'Au'%. A. Q 11. . 'l_ ,-//1Prspcva lusrd - Lung Comrcl, - _ b ' - - - ` ` - 'Ip : III . . . _ V . ' _` ` `v J`:""^1 ._ `- XK `5QL ` /K D. 7 Er-g. ,_I` 'Va 12. i"erspecVa lIL!S,rc5a - ll,unc_ief :t:i.ern 13. ,. ,: - !SeV'0^ Kf!'`Ci?!``-^es-:=:ti`I! iI,'~`-=r'v_W1....^cE.,.ss` 14. Prspcva uslraca - Sale xcllva Stlbsolo Comercal ` _ I' `^1 _ U'Ir . _'J 5: . :-".au~ ` lI,I-In . s ' -___. _f' Ali T nf' * I I~" . pllonshl, 15. Persnectva Iuustraqa - EScrir0 .Avoaqo Comercai. - -_ - - :- j j - . j. v. 16. e'sD9c;ii`Ia l:3_rca - aia LFH nral 17. Perspecixfa iusraca. - Alclro Comercal , L N' Ik, ` V.j -l" pu 18. !'Srl`!V !!'!*'`! ' r!'!f!?! !`*,!!J 19. Jx .. Q . a ...I ` . ., nm n .., I ,., . . . A i ,. , I . VA u xv u.,. . & , L E z ,, n 1 . .. ! ` I . . I v . I ` ,I ` " . .`e. , ` . V l Ihl,. L, .I I ` `.., 1 .. .x p ,. r" 1 I `7 u` I ,.,...t Y " ry y l , 1 ` , lr E , v .mvn .. ns .R 3 . ui qv n L . I u in ..:.. .In` .. ..Il n.3 I WL , ,,... r X, A . . , , I @t ` ". .`. . W " ,. ul 1 . . u , . x .p. Ir,... lP .4.,.,,.. `L..,1 X. ,,n.,. . In FW`. , ,. ,, , U ..I n L ,I ,.x.. ..un n.x`. X H... . :.., m .`tu. q,.r~. .r dx .. '4I `.l luu. .. . .r ....., ...` x .I LL ud.. Mu , .,. ` Ja. I `. .. ., ,.v..m t L -v