nhac viet lyrics with chords

Download Nhac Viet lyrics with chords

Post on 19-Oct-2015

139 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nhac Viet

TRANSCRIPT

 • AI DUA EM VEm (F)nay ai a em vng(Dm) khuya sao tri lp (Gm)lnhm nay anh a em (C)vMt em sao chiu long (C)lanh

  m(F) nay khi em i ring (Dm)khuya ring mt mnh (Gm)tim nay khi em i (C)riTi v m bc l (F)loi

  Ngi (Bb)yu i trong tnh munNgi (F)yu i trong tnh bunTrn tnh (Gm)yu ta trao (G)nhauHy qun nim(F) auThi (Bb)gian i xin dng liThi (F)gian i xin dng liCho i tnh (Gm)nhn yu trong mun (G)mngng khc ly (C)tan

  m (F)mai ai a em vMnh (Dm)em trn h ph (Gm)vngm mai ai a em (C)vMt em l t long (C)lanhm (F)mai khng ai a vNgi (Dm)i xin ng hn (Gm)dim mai c n i (C)vXin ngi hy nh tnh (F)ti

  ANH CHO EM MUA XUAN[C]Anh cho em ma xun, n hoa vng mi n,chiu ng no nhung nhng lao xao l y, chn bc mn h [Am]ph,mt bun v ngn [Bb]cy [G7]

 • Anh cho em ma [C]xun, ma xun ny tt c,lc non va try lLi th thng ci i, by chim la vt [Am]nngtrong [G7]khi chiu chi [C]vi,

  t m y c [F]la, ng ta xanh my [C]/[B]maNgoi diu cng [Dm]gi, thong cu h i [C]laTrong [C7]xm vang chung [F]cha, trng sng soi lip [Em]daCon sng di my [Am]nhnh, ct trng b qu [Bb]xa [G7]

  Anh cho em ma [C]xun, tr n a khp triNim yu i phi phiBn tay thm sa ngt, gii t hin chim [Am]ht,mi nh xinh k [Bb]nhau [G7]

  Anh cho em ma [C]xun, ng hoa vo pho n,nhc chan ha y Tnh yu non nc ny, bi th cn xao [Am]xuyntrong [G7]nng vng ban [C]mai

  Anh cho em ma xunNhc th trn mun li

  ANH CON NO EM

  Trnh by: Gia HuySng tc: Anh Bng................AmAnh cn n em.................. . Em

 • Cng vin gh ........ ........... AmCng vin gh .................... EmL chiu m.................... AmAnh cn n em. .................. GDng xa bn c. ................. EmDng xa bn c................. AmCon sng m m.. ................... AmAnh cn n em. .................. E7Chim v ni nhn. .................... DmTri m ma m. ....................... E7Tri m ma m.. .................... CAnh cn n em. ..................... GN hn vi vng. ................... EmN hn vi vng. ............... AmNng chi qua rm.. ................. AmAnh cn n em.. .................. EmCon tim bi ri. .................. Am

 • Con tim bi ri. ...................... EmAnh cn n em...................... AmV cn n em. .................... GCuc tnh l. .................... EmCuc tnh l. .................. AmAnh cn n em.

  AO LUA HA DONG

  Slow Rock

  Nng Si (Dm)Gn anh i m cht mt(Am)Bi v (Gm)em mc o la H (F)ngAnh vn (A7)yu mu o y v cng(Am)Anh vn yu(A7) mu o y v (Dm)cng

  Anh vn (Dm)nh em ngi y tc ngn(Am)M ma (A7)thu di lm chung (Dm)quanhLinh hn (Gm)anh vi v v chn (F)dungBay vi (Am)v vo (Gm)trong hn m (A7)ca

  Em cht n, cht (Gm)i, anh vn (Dm)bitTri cht (F)ma, cht (Gm)nng, chng v (F)uNhng sao i(Am) m khng bo g (A7)nhau

 • anh gi(Dm), ting th bun vng (A7)li

  Em (Dm)u, hi ma thu tc ngn(Am)Gi h (Gm)anh mu o la H (F)ngAnh vn (A7)yu mu o y v cng(Am)Anh vn yu(A7) mu o y em (Dm)i...

  BA NGON NEN LUNG LINH[D] Ba l cy nn [G] vng [Bm] M l cy nn [D] xanh[C] Con l cy nn [D] hng [C] Ba ngn nn lung [Bm] linh[C] H h h ha [Am] ha [D] Thm sng mt gia [G] nh.

  Gia [D] nh gia [C] nh m p bao nhng ngy [D] thCho ta bao nhiu nim [Em] thng [D] mn[G] Gia [D] nh gia [C] nh Vng vn bc [C] chn ta [Am] i[C] m p tri tim quay [G] v.

  K : Lung linh lung linh tnh [C] m tnh [G] chaLung linh lung linh cng mt [Am] mi [G] nhLung linh lung linh cng [C] bun cng [G] vuiLung linh lung linh hai [Bm] ting gia [G] nh.

  [D] Ba l cy nn [G] hng [Bm] M l cy nn [D] xanh[C] Con l cy nn [D] hng [C] Ba ngn nn lung [Bm] linh[C] H h h ha [Am] ha [D] Thp sng mt gia [G] nh.

  Gia [D] nh gia [C] nh, m p ta nhng ngy [D] thCho ta bao nhiu nim [Em] thng [D] mn[G] Gia [D] nh gia [C] nh Bn nhau mi [C] khi n [Am] au

 • [C] Bn nhau n sut cuc [G] i

  BAC DANG CUNG CHUNG CHAU HANH QUAN

  [Am] m nay trn [C] ng hnh [Am] qun ra mt trn[C] Trng trng on qun tin bc [Am] theo con ng ca Bc[A7] N ngn [Dm] hoa chin cng [Am] ta dng ln Ngi[F] Dng ln ti [Dm] ng c nim [Am] tin chiu sng ngi[Am] C [C] sao quyt [Am] thng, [Am7]lp lnh [Am] soi sng [C] ng chu [Dm] i.[Am] i, ta i gii phng min [Dm] NamKhi qu hng [C] nh vn [Am] cn bng qun xm lc[Dm] Th ta cn [Am] chin u qut sch n [Dm] iLi [Am] Bc thc gic chng [Dm] ta[G] Chin u cho qu nh Nam [E7] Bc ha li [Am] ca.

  [Am] Nm xa Bc [C] cng n [Am] con i chin dch[C] Ni rng vn nh, sui vn [Am] trong in hnh bng Bc[A7] C on [Dm] qun tin theo [Am] Ngi nh thc [F] in Bin nm [Dm] no vng li [Am] Bc gia chin ho.[Am] Min [C] Nam ta [Am] i, [Am7]hy pht [Am] cao c [C] Bc [Dm] trao.[Am] i, ta i gii phng min [Dm] NamKhi qu hng [C] nh vn [Am] cn bng qun xm lc[Dm] Th ta cn [Am] chin u qut sch n [Dm] iLi [Am] Bc vang lnh tin [Dm] cng

 • [G] Bc knh yu ang cng chng [E7] chu hnh [Am] qun.

  [Am] Hm nay Bc [C] gi c [Am] non sng p li[C] Ging l xc ti quyt tin [Am] ln ta ginh chin thng[A7] ng hnh [Dm] qun dc ni [Am] cao, bao vc thm[F] Gian nan u [Dm] bng lng hn [Am] cm cao ngt tri[Am] Min [C] Nam ta [Am] i! [Am7]Hy pht [Am] cao c [C] thm [Dm] ti[Am] Ta xng ln gii phng thnh [Dm] Ph ht bt [C] n, qut [Am] sch ht qun xm lc[Dm] V c lp t [Am] do, quyt ginh m [Dm] noGinh [Am] ly nhng ma [Dm] xun[G] Bc knh yu ang cng chng [E7] chu hnh [Am] qun

  BAI CA SINH NHAT[Am]Anh i sinh nht em vi cy n ghitarAnh i sinh nht em khng bnh v khng [Dm]hoaAnh i sinh nht em ch c bi tnh [G]caCh c tri tim [Em]yu ang ca ht rn [Am]rng

  Li ca kt thnh hoa [G]thmNgt [Em]ngo anh ht tng [Am]emn ngn hoa thnh cu[G] chcRn [Em]rng nng phm tng [Am]emLi ca ha thnh ngn [G]nnHng [Em]ho soi sng mt [Am]emn ngn hoa thnh cu [G]chcMng [Em]ngy sinh ca i [Am]em

 • BAI TANGO CHO EMiu: TangoNhp 2/4F.............[B].......................[C#m].T ngy c em v nh mnh trn nh trng th.........................[F#].....[F#]....................[B]..Dng nhc tnh tt t lu tun tro ngt ngo nh dng sui................[C#m][F#].......................[B]..Anh yu pht ban u n nghing nghing dng em su....................[C#m].............[F#]....................[B].Trong mt em bun v mau em i! c khi no ln gp y cho mai sau................[E].....................[B].Ting n ha m i nhp bc em thm l li[B]...............[C#m][F#]..................[B]..Cung iu bun chi vi i tm hn ring th gii...............[E].........[B].....................[F#].Mnh du st i em nghe ln hi chy trong tim nng nn.....[F#]......................[C#m]...........[F#]...............[B]..Tic thng chi tri rng thnh thang vng vn ri mt i cu mang................[B].[B].................[C#m].gi mnh c nhau ri i p v ting em ci[C#m].................[F#].....[F#]................[B].Vt ngn trng qua b khi dt du cng v cn nh mi..................[C#m][F#]...................[B].Ta xy vch chung tnh nhiu chng gai c tay mnh[B]...............[C#m].................[F#]....................[B].Xin cm n i cn nhau ghi su pht ban u bng bi tan-go cho em.

  BAI THANH CA BUON

 • [C]Bi thnh ca [G] cn nh khng [C]emNoel nm [Am]no chng mnh c [C]nhauLong lanh sao tri p [Dm]thm mi mto trng em [G]bay nh cnh thin [C]thnGit mi [F]hn di thp chung [G]ngnCng nhau qy [G]di tng Cha cao [C]sangXin cho i [Am]mnh sut i c [C]nhauVang trong m lnh [Dm]bi ca Thin ChaKh ht theo [G]cu m thnh v [C]cngi ging ht [G]em mnh mang [C]bun

  [C]Ri ma gi but cng qua [G]mauLi hn u ai nh di [C]luRi mt [F]chiu o trng thay [C]muEm qua [Dm]cu xc pho bay [C]sau

  Li nguyn mnh Cha c nghe [Dm]khngSao by [G]gi mnh hoi xa [C]vngBao nhiu m Cha xung dng [Dm]gianBy nhiu [G7]ln anh nh ngi [C]yu

  Ri nhng m [G]thnh ng n [C]NoelLang thang qua [Am]min gio ng du [C]yuThin thnh ca xa [Dm]vang trong m tiNh qu i [G]thi ging ht ai [C]bunm thnh v [G7]cng lnh gi hn [C]ti

  BEN DOI HIU QUANHIn tro : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]Mt (Dm) ln cht nghe (Dm) qu qun (C) ti xa (F)Ging (A) ngi gi ti (A) nghe ting (A7) rt nhu m (Dm)Lng (Dm) tht bnh yn (Bb) m sao (C) bun th (F)Git (Dm) mnh nhn ti (Bb) ngi ht (A7) bao gi (Dm)

 • K : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]

  Ri (Dm) mt ln kia (Dm) khn gi (C) i xa (F)Tng (A) rng c qun (A) thng nh (A7) ni qu nh (Dm)Lng (Dm) tht bnh yn (Bb) m sao (C) bun th (F)Git (Dm) mnh nhn ti (Bb) ngi khc (A7) bao gi (Dm)K : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]

  ng (Dm) no qunh hiu (Dm) ti (C) i qua (F)ng (A) v tnh ti (A) c nng (A7) rt la (Dm)ng (Dm) tht lng yn (Bb) lng khng (C) g nh (F)Git (Dm) mnh nhn quanh (Bb) ph (A7) xa l (Dm)K : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]

  ng (Dm) no du ti (Dm) i n (C) cn say (F)Mt (A) ln nm m (A) ti thy (A7) ti qua i (Dm)D (Dm) tht l ri (Bb) lng khng (C) bun my (F)Git (Dm) mnh tnh ra (Bb) nng (A7) ln ri (Dm)K & Kt : [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm] [C] [C] [Dm] [Dm]

  BEN EM LA BIEN RONGLy tng, nt: [G] [C]Intro: [Cm[ [G7] [Cm] [Cm] [G7] [Cm] [Fm] [Cm] [G7] [Cm] [Fm] [Fm] [Cm] [Cm] [Fm] [Fm] [C]

  Tnh [Cm]i sao i [G7]mi nn sng di [Cm]mnh mng[Fm]Bn [Cm]tay m ni [G7]nh xn xao [Cm]bin rng[Fm]V [Fm]em mt anh, mt anhMa [Cm]xun qua rt nhanhCn [G7]chng ni au ni au tui xanh

 • Tnh [Cm]anh nh cn [G7]l cun [Cm]i b ma ging[G7]Tnh [Cm]em nh sng [G7]vng trong xanh [Cm]phng lngMa [Fm]thu qua quaMa [Cm]ng sang sangTnh [G7] ra i vi [Cm]vng ...

  [Fm]Khi anh xa em sng thi [Cm]khng x b[Ab]Khi em xa anh [G7]ch v ...[Ab]Con sng lang thang [Gm]kh ni u ngun[Ab]Bn em, bn em bin [G7]chtEND with: [Cm] [Fm] [Fm] [Cm] [Cm] [Fm] [Fm] [C]

  BEO DAT MAY TROI[G]Bo dt my [D]tri, chn xa xi,Anh [Em] i, em vn [C]i... i ... bo dt [D][G]My i ... [D]tri,chim [Em]sa, tang tnh [C]tnh... i ..., cao vi [D][C]Ngm mt tin [G]trng, hai [D]tin [Em]i,ba bn [C]tin ch, sao [D]chng thy [G]anh...[G]Mt mnh trng [D]treo, sut nm canh,Anh [Em]i, trng [C]ng... a ... ngang u [D][G]Thng nh... ... [D]ai, sao [Em]ri... m sp [C]tn...trng t[D], [C]cnh tre a trc [G]gi ln [D]gi la [Em]em vn [C]mong ch, sao [D]chng thy [G]anh...

  [G]Mn mi chim [D]bay chn ni naoAnh [Em]i, em ngng [C]i mi mn[D][G]thng nh [D]ai chim [Em]i cho nhn [C]mt i li[D][C]ngi i xa c [G]nh l [D]nh ai [Em]ngi

 • trng cnh [C]chim tri sao [D]chng thy