kseg5-1 kseg7-1 ki52-1 ki70-1 kseg51-1 kil52-1 kil70-1 .livro de instruções para utilização

Download KSEG5-1 KSEG7-1 KI52-1 KI70-1 KSEG51-1 KIL52-1 KIL70-1 .Livro De Instruções Para Utilização

Post on 21-Jan-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Libretto di Uso User Manual Manuel Dutilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual De Uso Livro De Instrues Para Utilizao Anvndningshandbok Brugsvejledning

  KSEG5-1 KSEG7-1 KI52-1 KI70-1 KSEG51-1 KIL52-1 KIL70-1

 • IT LIBRETTO DI usO ................................................................................................................3EN usER manuaL .....................................................................................................................6FR manuEL DuTILIsaTIOn ......................................................................................................9DE GEBRauchsanLEITunG ..................................................................................................12NL GEBRuIksaanwIjzInG ....................................................................................................15ES manuaL DE usO ...............................................................................................................18PT LIvRO DE InsTRuEs paRa uTILIzaO ...................................................................21RU ..............................................................................24SV anvnDnInGshanDBOk .................................................................................................27DA BRuGsvEjLEDnInG ..........................................................................................................30

 • 27

  Rekommendationer och tips Denna bruksanvisning r frutsedd fr flera versioner

  av apparaten Det r mjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berr din apparat.

  Tillverkaren tar sig inget ansvar fr fel som beror p felaktig eller olmplig installation.

  Minsta tilltna avstnd mellan spishll och kksflkt r 650 mm (vissa modeller kan installeras p en lgre hjd, se avsnitten mtt och installation).

  kontrollera att matningsntets spnning motsvarar den som anges p mrkskylten inuti kksflkten.

  Fr klass I-apparater, kontrollera att matningsntet ger effektiv jordning.

  Anslut flkten till frnluftkanalen via ett rr med en diameter p minst 120 mm. anslutningsrret skall hllas s kort som mjligt.

  Anslut inte kksflkten till frnluftkanaler som leder frbrnningsgaser (frn pannor, eldstder etc.).

  Om flkten anvnds tillsammans med icke-elektriska spisar (t.ex. gasspisar) mste tillrcklig ventilation garanteras i lokalen fr att frhindra backflde av frbrnningsgaser. kket mste ha ett tilluftdon med direkt anslutning mot ytterluft fr att garantera inflde av friskluft. korrekt r riskfri anvndning skerstllas nr det maximala undertryck i lokalen inte verstiger 0,04 mbar

  I hndelse av skada p kabeln, mste den bytas av tillverkaren eller av den tekniska serviceavdelning, fr att undvika risker.

  Anslut kksflkten till elntet genom att installera en bipolr brytare med en ppning p minst 3mm mellan kontakterna.

  Anvndning Kksflkten r uteslutande avsedd fr hemanvndning,

  fr att eliminera kksos. Anvnd aldrig kksflkten fr andra ndaml n det

  avsedda. Undvik hga flammor under kksflkten medan flkten

  r i drift. Justera gaslgan s att flammorna endast berr kokkrlets

  undersida och inte trnger upp lngs dess sidor. Fritser mste vervakas kontinuerligt under

  anvndning: verhettad olja kan fatta eld. Kksflkten skall inte anvndas av barn eller personer

  som inte r insatta i korrekt anvndning. apparaten r inte avsedd att anvndas av barn eller

  handikappade personer utan vervakning. Tillaga inga flamberade matrtter under kksflkten, d

  det finns risk fr eldsvda Denna apparat fr inte anvndas av personer (inklusive

  barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala frmgor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de r kontrollerade eller instruerade om anvndningen av apparaten av personer ansvariga fr deras skerhet.

  Barn ska vervakas fr att skerstlla att de inte leker med apparaten.

  vaRnInG: De tkomliga delarna kan bli mycket varma om de anvnds med matlagningsapparater.

  Nderhll symbolen p produkten eller emballaget anger

  att produkten inte fr hanteras som hushllsavfall. Den skall istllet lmnas in p uppsamlingsplats fr tervinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att skerstlla att produkten hanteras p rtt stt bidrar du till att frebygga eventuella negativa milj- och hlsoeffekter som kan uppst om produkten kasseras som vanligt avfall. Fr ytterligare upplysningar om tervinning br du kontakta lokala myndigheter eller sophmtningstjnst, alternativt affren dr du kpte varan.

  stng av apparaten eller skilj den frn matningsntet innan ngot underhllsarbete utfrs.

  Rengr och/eller byt filtren med angivet intervall (Risk fr eldsvda).

  - H Inte tvttbara och inte regenereras, mste den bytas var 2 mnaders anvndning, eller oftare, fr att anvnda en srskilt intensiv

  H

  SV

  H

 • 28

  - W Luktfiltret med aktivt kol kan inte diskas eller regenereras, det ska bytas efter 4 mnaders anvndning cirka eller oftare vid speciellt intensiv anvndning.

  W

  - Fettfiltren Z kan ven diskas i diskmaskin, de ska diskas varannan mnad eller oftare vid speciellt intensiv anvndning.

  Z - Kontrollampor dr sdan finns

  Rengr kksflkten med en fuktig trasa och neutralt flytande diskmedel.

  Kommandon

  L Belysning Tnder och slcker belysningen.M motor Kopplar p och stnger av flktmotorn.V hastighet Bestmmer driftshastigheten:

  1. minimum hastighet, speciellt tystgende, lmplig fr ett kontinuerligt luftbyte, vid mindre mngder matos.

  2. Medelhastighet, lmplig fr de flesta anvndningsvillkoren, beroende p det utmrkta frhllandet emellan den behandlade luftkapaciteten och ljudnivn.

  3. maximal hastighet, lmplig fr stora mngder matos, ven fr lngre tidsperioder.

  L Belysning Tnder och slcker belysningen.V hastighet Bestmmer driftshastigheten:

  0. motor Off.1. minimum hastighet, speciellt tystgende,

  lmplig fr ett kontinuerligt luftbyte, vid mindre mngder matos.

  2. Medelhastighet, lmplig fr de flesta anvndningsvillkoren, beroende p det utmrkta frhllandet emellan den behandlade luftkapaciteten och ljudnivn.

  3. maximal hastighet, lmplig fr stora mngder matos, ven fr lngre tidsperioder.

  Knapp Lysdiod FunktionerT1

  Hastighet Tndaktiverar motorn p den frsta hastigheten.stnger av motorn.

  T2Hastighet Tnd

  aktiverar motorn p den andra hastigheten.

  T3Hastighet Fast

  Om den trycks kort aktiverar den mo-torn p den tredje hastigheten.

  LBelys-ning

  - Tnder och slcker belysningen.

  Varning: knappen T1 stnger av motorn genom att alltid passera den frsta hastigheten.

 • 29

  Belysning

 • Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel dInstructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instrues Bruksanvisning Brugsvejledning

  KSEG5-1 KSEG7-1 KI52-1 KI70-1 KSEG51-1 KIL52-1 KIL70-1

 • EN Warning! Before proceeding with instal- BG lation, read the Recommendations and Suggest ions in the User Manual.

  DE Achtung! Lesen Sie vor Beginn der In- CS

  EL

  HR

  HU

  LT

  SL

  SQ

  SR

  LV

  NO

  PL

  SV RO

  stallation die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

  FR Attention! Veuillez lire les consignes de scurit que contient la Notice dutilisa-tion avant dinstaller lappareil.

  ET Hoiatus! Enne paigaldamist lugege lbi kasutusjuhendis olevad ohutusjuhised.

  IT Attenzione! Prima di procedere allinstal-lazione, leggere le Avvertenze e Suggeri- menti contenute nel Libretto di Uso.

  FI Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue kyttohjeen sisltmt turvallisuuso-hjeet.

  DA Vigtigt! Ls brugsanvisningens instruk-tioner vedrrende sikkerhed, fr instal-lationen pbegyndes.

  sigurnosne informacije u Uputama za uporabu.

  PT Ateno! Antes de continuar a instalao, leia as informaes de segurana no Ma-nual de Utilizador.

  vben.

  ES Atencin! Antes de realizar la instala-cin, lea la informacin de seguridad del Manual del usuario.

  --

  strukcijoje.

  NL Waarschuwing! Lees de veiligheidsinfor-matie in de gebruikershandleiding voor-dat u met de installatie begint.

  EN Warning! Before proceeding with instal- BG lation, read the Recommendations and Suggest ions in the User Manual.

  DE Achtung! Lesen Sie vor Beginn der In- CS

  EL

  HR

  HU

  LT

  SL

  SQ

  SR

  LV

  NO

  PL

  SV RO

  stallation die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung.

  FR Attention! Veuillez lire les consignes de scurit que contient la Notice dutilisa-tion avant dinstaller lappareil.

  ET Hoiatus! Enne paigaldamist lugege lbi kasutusjuhendis olevad ohutusjuhised.

  IT Attenzione! Prima di procedere allinstal-lazione, leggere le Avvertenze e Suggeri- menti contenute nel Libretto di Uso.

  FI Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue kyttohjeen sisltmt turvallisuuso-hjeet.

  DA Vigtigt! Ls brugsanvisningens instruk-tioner vedrrende sikkerhed, fr instal-lationen pbegyndes.

  sigurnosne informacije u Uputama za uporabu.

  PT Ateno! Antes de continuar a instalao, leia as informaes de segurana no Ma-nual de Utilizador.

  vben.

  ES Atencin! Antes de realizar la instala-cin, lea la informacin de seguridad del Manual del usuario.

  --

  strukcijoje.

  NL Waarschuwing! Lees de veiligheidsinfor-matie in de gebruikershandleiding voor-dat u met de installatie begint.

  EN Warning! Before proceeding with instal- BG lation, read the Recommendations and Suggest ions in the User Manual.

  DE Achtung! Lesen Sie vor Beginn der In- CS

  EL

  HR

  HU

  LT

  SL

  SQ

  SR

  LV

  NO

  PL

  SV RO

Recommended

View more >