equipamentos para Águas residuais

Download Equipamentos para Águas Residuais

Post on 07-Aug-2015

34 views

Category:

Engineering

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. i .r_gema* e Errar-rat; n x i. E.i ii i rir: _rir ir iiirFar _ . Ji irei44%. '. r* * * f' ' * s r;_ls_ Lff?li liM V_ i iai i , _:_, ; ,~ - r V - r w- _r ~ r .l. ; n. .LJ . ,. a.f-f 5 f.t:' 4 vt' - v" . _e Fabricado no Brasil r Conforme sua necessidade v Assistncia Tcnica Local
  2. 2. 8/ UC ~ ls lilfiliillliili "CLC*lili*isil-ElllitiA: : ! nn-; hi-; l-, gL 1r-; l!i; itr'r; i1;: ; : tacar-mira ql;:Flux-guitar:QIGIFIICEL,:imail-L Carmo : #92127253 JIQCEILc: : ; irnijrfiijir 1;: : Him ! unlhihiilg a atinainlll-; hr-; lg @um iiirlnro C: !L3|I( : ~ lnsiiisirjfrv: llpil-; l-; i a : Ercfll Iiieirr-JlargfgimAipilinjulgl ; mi Inaiizihigfxsii E Qzngk-, uilr-g:cliliitlgli ; I'm As_; : 'ilxdlilllli . Akuko--hnniprstni : Firma:a ; iuiiircnuricicraiihtlc : ik ! ICICJ Ve* ll-LICJ 'HW/ ill l ! lalpxaln-; l-glnr-; loi : lo : Flu-aula a : flplliclgfgl (lost ; rifr-; lciz : i piaui-music.Celllilglv an Ago Iirxfiqlulsil ; HL/ i a 3415.:tax-; lugir : io vsriunra : la airr-; l 1: a:ACM. ; ; Siri-Josi audes. . Eilltflai nai illgllll el;llniilfdlzi cinghilcizr:::IC*VA r ! Eflnliuflai um @nutrir ql;:Hahn-z a:Siri-VA prum QFIIIHIIIIQEI a : :no ; mr r l ' -' i 2,14" lETE Humait ETE Pirassununga
  3. 3. jeux-la 'emitia-gi ! hLtg-(gllni Illldlflcmg-mig _ _ ,m lllllv : tirar/ s dia 9:(dlu; nvu ! Yelalblr ililqiiriirx (uni,31013191 Innlnth ionn-Llnlttzigfim a' ,Ifglffdlwglillinihl.a? Ulljllll ; il-diurna : :k-g Aiigiri-gidliir-. nikm ! fLirall gui;;xvitai-l-msirfio 'te' ! hill-laura , Itaim "Qlnllllx.Fri ; lq| !I1,Ir2Iui-, iik l .QIIQEL Qi;human 'il inutil-gli' 9 ikslulpii : :la uurJ Irgiggip-nllllm avfniu-Lk 'EI iomnnrgfim il;glllnus mi ilgctzniiraigio qlgrriluiix,;ram-_iu-, ii-irgr @hi csi-jm;t;pIIHIIIQII. ,O gxdluenvxo ; Kimura il;::_Illlmfiov pxsiuuk;9 ; magnum gn-andrea Vlhllllhf dia aonlirflm pmIlm-. Im, Y n .. .A .!ilufklilnlilei ! i Cllglv el?;magnum 's' lell_r_41nlql : I ; liam el;'lnkizllziglordia @iai! Iallufiili ; i 'lniilgrrlm 'Zi Ilzllirsi @la Clniilll;;i EUIIIEIIO!ilarguoxdaisiue. .? lu-iam ; airoiunadlikeki lllslWlllelll l f li * _IIlHlF-IO'i . plantar ! l** 911 , II fuer-Elmi Cum imugi! ia~ainii ? Olnplolpilllv-! HLQJD IuDZFJVlQiMilitar-Liu ; im imifeiirus. , piladciilllumi a ! IIJIEIF MLEIEISHIS el?plxleefilullliioi el' HIIIQIF. , 'lnillsilihi ! HIICIEI ; i lgilnlsllhlex,;Liiglgix-, Lr dia , nihlnnlliiei : ia gua: : reie-; lnrgfs-L . numa-ram.raczaprggro @ka raaitarqlos. , 'Inclui-grafia CIYAEE. , : llilalulc-_s ql;:lrgiizlnnllllior IJ;lsaljil puiirlvtail: :i-Ielilllill ; mira cururu: : zlplhmlsfli;24m r*= 'latoSW : :FMI @luar-anulando @lei : lpiolleghi @hs : :Silk-Lim ; i lfglllpulrfili.Cuniiiuiirt-Ltu:;im aq Inmzd-'Fvxail ; HL/ i 91! 34736 @um ; Iyfliali ; im 315W ; Hyllfihli llllhlolellloll/our Arco In-xa-; Fv-. il ! lIur-ir-u dia 15W. , -. ,i mm um.'hlhlliil : mibr- |rJL,lndhumrhi,Vllrfilflli a rflvmitaiuika EH jiillfliki f 'lAlir-, I ! Hflnihlill a rmihl-llh-Lhlila El 5121110 Clliet; : Ejpfl-; hi a : EUII llgihlhlflell; lmiiiiiuqrgffr ; Im : um Inmz-; Fulil, .1IlI, |7_'lnll]1k ; a sincera; 3!I! p1'lIIlII(! E = J1I. I;itZVl; fI;1 grain 'lniiirzilqigx-gr.E:;Ask-guiam: taxilugiv di;duzia);il;iiiraniapiirira.
  4. 4. j : i l silas#Ai:grau-Ja;;ulnvz-giriitciefl:il;EHEF pElrgllllF~ , nur-Liam : rar ; i-; hdloinnil-s ; i liieiiiaihisrsie* Ei ; nfldtsiiifteis ! Ill risnnfl-Llain lili ; im uniu);;mil-slim ; iiiminiiaini-; lsv 'il aitcricflsi el: : raillrai-; l-ai : :his llhlelss,!llli , IPEESIEI : i ; rar 19m: : _ _ ;:lilll-gi zlliknmliilftai.551m ; iplhctlvlki ; lui P > -, l iiihliiiaiik 'Ei siilillniills* iloiiiigiili-le* 'vi iill_liflrfl, lnl'ls ; i_Racupislraigf-iev ; i , '19I'5e*l'lIIlllK! ' Ill;;fill-Line I,s'i' iklliligl luqluinhfl: : rl y - A .. ..vazar-w,me . .trauma n;CHMIOIOJ . .ru-ni ! lplllullllelv ! lv 'siillllliii 's' : nPHhLhl im;ahh-Liu;;lui auipisiiigioi.iVihix-gihib u:i2ui. ~iinii5'io : um Iumza-; Emgl ; iam a ; ru Lam-atirar Lia GEIIEII e na . tum ; r ; tJIOIOl nim! Giplffzlilllliir aiii-ra EHEE il: ; i am uini uniu: ' 7 a_ : si aaiiaiiilurs Vr Lilia ! Hllnelilli e rxmilaii-illl-Lhi-; leli r ~ : Ipilil-: i a' : Elffli 'Iimislhiiii * .
  5. 5. E* CLA ~ C t'-: t;L; *~. T1i'l CEF @la rsrs r l s* l. .jr= -'l= l:; Aiplllwlvslk um , naun-auras 'InsiirJhIf-'r-esi dia iirgiiielnnngniftoi il; siilnrauiitss. , um ilustram-aa: : ! la ; iilur-, Iuiit-a;Inclua-Hdmi;a@minis 'lnbiillilftllslpa dia pludlfilllllliiw : ia zlhnnxaniug. ,- tux-; Itsiifhi eunnnnnzi a rahnnlhi. , ilupllilgll* di:s. . - 'j . .nuanm ; Im 'InshIhGx-g; di;puprdhxtluuxanikl,rgcaprfu -j-r - ' @ta ; titan-anita : um ; Iran-us : ka JL 9m raclilpxamnm l - a pmrc-. s-Ltnuqnkoi cita ahh-Lion , nuow-. In-. Inim @ka '."Lig-vmware 'Iu-; InL-hm. j ' '- ; mm-- . , vaza ; ifra- ; u m l ; um . .rum h Cuiplw sllll 1159 1m):@FJV-JI HCL/ I 91! X33 a aapflrall ; Im algm; Hpllrjhll lllhcrorzllkxy' gui : um Inu):;Elia-gl @um ! Ill 9'-_Ln~j. itatT-_nnjhi (t:muxgfim cita* 'EHJEE : Lt:-; 0% ; um , nninitcnlhietils' : JCW , .IllI FILE.mui). ! E HJNJLLC V ' Alir-. I ! lIhJlIjhl-la 'Sl tjmihl-h-hull:;i 55010 Ijlliili : EJp-; l-, l a iF-_rdll 'lngiialhllolt Comgiiuuilgno ; mi aq Inmz-; Elu-, llt Anita nulplstlz ; Ultram a -_I.xuuriltcs rlmkaxo : m: asunpniunxanfxcsi s InE-siuix-. l.z r 4.* _. l __ _ _ . l Ji' 4_ - 1__ . l _ ! x ll_ l i e ~_t; r: ;.~ii; l:t; Pl;l _itll-, lwn kill _l _m _lgr-: l Ai WIEIRIIFVAI clcmallmclhl: : a tzlfoitonl ; fkitcmma cita oil-mataram qunnnm um itaim:9mm lpllhtkglci m : taken oil:A iiiaitanutantc sit::Tentar::a : iilnrsmtr-Ie. . ? Iramunka attack: : : i ' f oiemoiqpxgyftm oito gnrcfteitot,prlti-*rlllolm praia snrgtsmiraimt,xenmilugftoi,premia : ml iramiim : a : r-fsffleifixoita pxie vzamolat A WISIRUPIAI _El otamantvxcilvtaul ! ruim lnlilnltolatota dia uqtlllpnlllifvnitcle. , Chllllci ; mta : IIKS-Wnitl , igual = 'I'I= _I"! ,=. IIII= III"(Q oil:tgtum cita hnvtatgtannl cita grama:I'n:1"t= .It: .u1kc : nm ! ruim ; manila lnolimital : olullmnom*rmi pixarasntoyai uouwww-tia : natal uma amar:eita : Ink-inteirar:oil: : 'lnoltlaiiflai cita , oralpltll = ullllcsia,!minuta oil: : : mimar : a touxoil clll : mi ; Italianas munncflpralh;!unnulm : te:tratei cita otora-. .Lgtsnnl oil: : quranuqtuair pllclilllc):qllllllfloicie. , : l lv/ IERIPJAC pimvri : l acting-jeto uoiunplkaihi 9mm : tam:&Itamar;oil: : lntagejm QIIIIIIOEL.Intulumvxa gxcxojtanotc lnkagmlr : mi ; im-il lIlxoP'rai, or= _lo a [tomaram oil:Puillnnzircn. .

6. l A' lt v x l . A - : u: a Hiei-Lia; iFLtnx-; io ! hYlIr7;li"lC*EIr ; I-. rai linirai ! ia grcx-; i!I-rs; '.,:curas: ; vampira ; ii-guita : i ; ira YII

Recommended

View more >